org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

21. april 2017

Referat fra Styremøte i TQL 19. mars 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Greta McGraw, Ruth Krangsås, Bodil Skorstad, Eva Østerås
Forfall: Solfryd Dahlseng
Styret

Hos Greta, 19.04.17
Eva Østerås, 19.04.17

TQLs blogg

Ansvar

1.     Oppfølging siden sist
Ble diskutert.

2.     Sommeravslutningen
Det ble besluttet at sommeravslutningen legges til kantina på Siemens onsdag 7. juni, og at vi bestiller tapas hos Eurest. Dørene åpnes kl 18:30 og maten serveres kl 19.
Styret er verter denne kvelden, dekker bord, pynter med blomster og ordner med premier. Det er forbudt å bruke levende lys.
Vi lager en quiz som løses i grupper. Det skal også bli underholdningsinnslag.
Oppgaver ble fordelt.

Påmelding vil måtte gjøres på forhånd, ved at man betaler egenandelen via en faktura med KID-nr. Kari sjekker om det er greieste måte.                                                                                                                           
Eurest må ha beskjed om antall påmeldte 31. mai. Medlemmenes betalingsfrist/påmeldingsfrist blir onsdag 24. mai.
Dette må forklares i invitasjonen. Husk info om allergier, det kan sendes til Elin på tlf nr 93222693 eller på mail i god tid på forhånd.

Egenandelens størrelse ble satt til 200 kr for medlemmer og 350 kr for gjester.
Eva sender utkast til invitasjon på høring i styret før det sendes ut.                          
Ruth regner litt på alternative antall for å ha styring på økonomien.                           

3.     Kursplaner
Ruth informerte fra kurskomiteen. Neste sykveld blir onsdag 24. mai.
Det jobbes med spennende kursledere til høstens kurs.

Refusjonsskjema for kursholdere er oppdatert av Kari og hun legger det på Styreweb.

4.     Presentasjon av Ann-Mari Duffy
Ann-Mari Duffy er intervjuet av Bodil som jobber med en presentasjon av prosessen og hennes vinnerteppe. Legges på bloggen.                                                                                                                                    

5.     Hjemmesiden til TQL
Mailadressene er fremdeles ikke i orden. Kari har administratortilgang, og kan visstnok korrigere det.  
GNIST: Vi ønsker å ta i bruk all funksjonalitet til beste for medlemmene,
aktivitetsliste og påminnelse om møter.                                                                       

6.     Infofolder for TQL
Den gamle informasjonsbrosjyren er utsendt til styret på høring, og det er enighet om at den må fornyes og moderniseres. Gjerne med bilder av quilteprodukter.
Greta lager en liten billedmontasje som Bodil og Eva jobber videre med.                   

7.     Quilt in Public day - QUIP
Tredje lørdag i juni er en dag hvor quiliting anbefales å bli vist i det offentlige rom. Elin spør butikkene om de vil være med.   

8.     Møteplaner fremover
Onsdag 3. Mai
Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet. Hun forteller om sitt quilteliv og sjablonger og trykk.
Møtet starter kl 18:30 for at hun skal få nok tid.
Månedens tema: Sjablonger og trykk.
Øvrige oppgaver ble fordelt.  

Septembermøtet:
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.
Avtalt:  
Anne Donia: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant)
Solfryd Dahlseng: Artquilt
Elin Gjølme Haugen: Demo av twisterlinjal
Sølvi Alfnes: Disappearing ninepatch
Magnhild Sandvei: Håndsømprosjekt – søm av sirkler til applikasjon
Greta McGraw: Dobbel weddingring

Det ble diskutert honorar for de som bidrar her.
Det var enighet om at vi skal gi mer enn til en vanlig Sydamens hjørne.
Forslag om 12 – 1500 kr, kan også differensieres, men alle som demonstrerer en teknikk må få det samme.

9.     Neste styremøte
Vi tar neste runde med avklaringer på messenger.Referent, 19.04.2017
Eva Østerås (sekretær TQL)

6. april 2017

Referat fra medlemsmøte i TQL 5. april 2017

Referat fra møte i Trondheim Quiltelag
onsdag 5. april 2017
kl. 18:30 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5


Leder Elin Gjølme Haugen ønsket velkommen. Det møtte 85 medlemmer og to gjester. Det kom også to nye medlemmer, noe vi setter stor pris på.

Hege Vinje viste needleturn applikasjonsteknikk i sydamens hjørne, og hadde med noen av sine nydelige arbeider. Hun hadde mange gode tips å gi, og mange interesserte samlet seg rundt henne.


Kveldens foredragsholder var Marianne Tverbakk fra Verdal
.
Hun fortalte om sitt arbeid med quilting over mange år, og hvordan arbeidet har utviklet seg over tid, både mht former, farger og metoder. Marianne bruker i dag applikasjonspapir som ikke fjernes fra arbeidet, og anbefalte dette. Hun startet med quilting i Bergen, hvor hun har bodd tidligere. I dag lager Marianne detaljerte applikasjoner, og hun viste frem flotte arbeider med ulike teknikker. Hun kom med flere gode tips, bl.a. å ikke legge arbeider på gulvet for å se, men heller henge de opp, da vi bedre kan betrakte helheten. Det har med måten øynene fungere på. Kurskomiteen v/Astrid Berg informerte om følgende planer fremover:
Sytreff i Siemenskantina:
Onsdag 24. mai fra kl 18:00 – 22:00.
Onsdag 20. September
Fredag og lørdag 27. og 28. oktober
Kurs:
Lørdag og søndag 11. og 12. November.
Kursgruppen starter nå arbeidet med å finne kursholdere. Påmelding vil skje via Trondheim Quiltelags facebookside.

Wenche Wolff Hatling viste fram et stort teppe som er avbildet i siste Quiltemagasinet. Hun oppfordret også til å bruke bomullsposer i stedet for plast.

Kveldens ”Vis og fortell” ble variert – svært mange fine produkter ble fremlagt og vist. Vi fikk se Ann Mari Duffys flotte teppe som vant førstepremie i tradisjonell klasse på NQFs årsmøte, og Siw fra Quiltegården gav henne en velfortjent bukett roser.  Månedens tema var ”Vesker med applikasjon”, og flere flotte vesker ble vist frem.
Quiltegården, og Abbys og Northern Quilt hadde butikker åpne på møtet med godt utvalg av stoffer. Møtet ble som vanlig avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. Gevinstene var stoffgaver som TQL har fått, og påskeblomster.
Elin takket alle bidragsytere for en trivelig kveld.
 Vi ønsker alle en riktig god påske! Referent, Eva Østerås (sekretær)

29. mars 2017

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

INVITASJON
til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag  5.april 2017
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

AGENDA:

Kl 18:30 – 19:00: Sydamens hjørne.
Hege Vinje viser applikasjonsteknikk, først og fremst needleturn.

Foredrag av Marianne Tverbakk
Hun vil fortelle om sitt quilteliv. Det er ikke mange som lager så vakre produkter som Marianne Tverbakk fra Verdal. Hun er ekspert på applikasjonsdetaljer, og skal holde kurs på Røros i slutten av april. 
Bare å glede seg.

Kurskomitéen vil også informere.

Månedens tema er  ”Vesker med applikasjonsteknikk".
De som viser frem et produkt under månedens tema får en åre.

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med kaker.

Verter; Ingeborg Opheim Anderssen og Marte Selbo. De møter kl 18:00.

Kakebakere: Liv Mari Graffer Bye, May Kristensen,
Solveig Kirknes, Elin Marie Damman,
Astrid Johanne Bjerkaker

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
http://trondheimquiltelag.blogspot.com/
og på facebooksiden Trondheim Quiltelag

Velkommen!

20. mars 2017

Styremøte i TQL 19. mars 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Greta McGraw,  Solfryd Dahlseng, Ruth Krangsås, Eva Østerås
Heidi Bolgnes (sak 1)
Forfall: Bodil Skorstad

Møtedeltakerne

Hos Elin, 19.03.17
Eva Østerås, 20.03.17

TQLs blogg

Ansvar

11.  Opplæring i Styreweb
Heidi Bolgnes forklarte styreweb, og hun og Elin la inn styremedlemmene med de riktige tilgangene. Eva laget et arkiv med følgende mapper:
- Medlemsmøter_invitasjoner
- Medlemsmøter_ referat
- Styremøter
- Sytreff
- Kurs
Hvis andre i styret ønsker endringer, er det bare å si fra.                                         Alle

22. Budsjett og regnskap
Kari har fått tilgang til banken og har gjennomgått medlemslista og sendt ut purringer på medlemskontingenten til 18 stykker.
Hun har også bestilt at vi fremover skal ha KID-nummer på faktura, slik at vi slipper å gjette hvem som har betalt når andre enn medlemmene selv betaler.
Vi gjennomgikk budsjettet for 2017 opp mot regnskap for 2016.
Det ble diskutert i hvor stor grad kontoene skal splittes opp.
Kari setter det opp i Styreweb.                                                                                Kari
Bestilte bøker fra Bettina Andersen etterlyses.                                                  Solfryd

33. Evaluering av marsmøtene – medlemsmøte
Ruth er som regel først på møtene. Hun låser opp døra nede, og gir adgangskort til vertene. Hun henter ut gjesteboka og gir den til vertene og minner dem om retningslinjene for vertene.                                                                                     Ruth
 
Det er behov for at noen tørker over sølete bord på slutten av møtet. Det ble enighet om at vi i styret gjør det til slutt.                                                                        Styret

Show and tell på marsmøtet: Det var veldig mange quilter, og rollene må avklares. Det ble enighet om at den som leder show and tell, og den som tar bilder, skal ikke i tillegg gå med produktene.
Solfryd tar ansvaret for show and tell, mikrofon og gevinster.                          Solfryd
Påskeblomst på aprilmøtet + de stoffene som er skjært. 

Ansvaret for årene og opplesning av tall:                                                           Greta
De lange årene holdes av til slutt.

Kakeliste og liste over verter:                                                                              Kari


Sytreffet 15. Mars
Styret syns at sytreffet var vellykket, det var et godt oppmøte og god stemning. Positivt at gjester ble ønsket velkommen.
Styret ønsker at kursgruppen informerer litt på neste møte om den oppsummeringen og videre planer.
Det er kommet forslag med en felles kaffepause.
Styret mener at de som arrangere treffet og har med kake ikke skal behøve å betale inngangepenger, men endelig beslutning ligger hos kursgruppen.
Ruth tar med innspill til kursgruppen.
Vi takker kursgruppen for en flott arrangement.

Det ble foreslått at TQL-styret tar kontakt med tidligere medlemmer og hører om de har lyst til å komme tilbake. Det var sekretær som fikk oppgaven. Knyttes til informasjon om planer om sytreff el.l i tillegg til ordinære møter.         Eva


44.  Godtgjørelse for foredrag
Det er enighet i styret om at honorar for foredrag kan differensieres, og at det normalt skal være mellom kr 1500 – 2500. Lengde på foreragene er forskjellig også. Kun i særlige tilfeller går vi ut over 2500 kr. Refusjon av utlegg skjer kun mot kvittering og etter billigste reisemåte (dette kommer i tillegg til honorar). 

Butikkene skal normalt ikke ha kjøregodtgjørelse.

55. Sommeravslutning
Det er innhentet tilbud fra Sverresborg, med et opplegg med informasjon og mat. Det viste seg å være kostbart, så flere alternative løsninger ble diskutert.  

66. Hjemmesiden til TQL
Ble diskutert. Hvis vi sletter den, må vi ha en løsning med mailene til TQLs ulike roller. Elin vurderer det nærmere.

77. Infofolder for TQL
Solfryd foreslo at TQL lager en informasjonsbrosjyre. Vi tenker på det.

Det er også kommet opp ønske om forklaring til quilteuttrykk. Det er en ordliste på NQF sin hjemmeside, og vi kan henvise til den.     
http://www.nqf.no/engelsk-norsk-ordliste/

88. Evaluering av retningslinjer for vertene
Dagens retningslinjer ble utdelt og gjennomgått. Det ble enighet om at de fortsatt er greie, men det er viktig at vertene leser de når de kommer.

99. Quilt in Public day - QUIP
Tredje lørdag i juni er en dag hvor quiliting anbefales å bli vist i det offentlige rom.
Vi tenker over om vi skal finne på noe, gjerne sammen med andre, kanskje spørre butikkene?

1 10. Møteplaner fremover

April
Hege Vinje har sydamens hjørne med applikasjon / needleturn.
Marianne Tverbakk har foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

Mai
      Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet. Hun forteller også om sjablonger og trykk det blir etterpå og ikke før møtet. 
      Møtet vurderes å starte kl 18:30 for at hun skal få nok tid. 
      Månedens tema: Sjablonger og trykk.

Sommeravslutning onsdag 7. juni
Det ble diskutert mulige opplegg for sommeravslutning.
Oppgaver ble fordelt, men det ble ikke tatt beslutning.
Månedens tema: Reisemapper

Septembermøtet:
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.
Avtalt:  
Anne Donia: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant)
Solfryd Dahlseng: Artquilt
Elin Gjølme Haugen: Demo av twisterlinjal
Kari Berg: Den stor Quick Curver – linjalen
Sølvi Alfnes: Disappearing ninepatch

Andre aktuelle tema:
Utvalg av symaskin-nåler og tråd
Informasjon fra Reprogruppa
Applikasjon – vi finner noen som kan vise
Søm av vesker

Oktobermøtet:
Frøydis Myhre – avtalt.
Månedens tema: Kaffe Fassett-inspirerte produkter

Novembermøtet
Kristin Stav kommer med foredrag.
Sydamens hjørne? Vurderes nærmere.

Desembermøtet
Alternativer til syprosjekt ble diskutert. Vi tenker på det.  

1 11. Neste styremøte
Onsdag 19. April kl 18:30 hos Greta. 


Referent, 20.03.2017
Eva Østerås

(sekretær TQL)