org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

12. januar 2017

Styremøte i TQL 11. januar 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag


Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre, Eva Østerås, Rønnaug Holsæter, Vigdis Iversen

Forfall: Bente Vinsnes, Solfrid Dahlseng
Møtedeltakerne

Hos Elisabeth 11.01.17
Eva Østerås, 11.01.17

TQLs blogg

Ansvar

1. Plan for våren 2017

Plan for vårhalvåret:

FEBRUAR
Årsmøte. Valg av kurskomite ønskes som årsmøtesak, og styret ønsker 3 medlemmer til kurskomite. De må gjerne være vararepresentanter i Styret i tillegg.
Etter valgene blir det medlemmenes lappemarked. De som skal selge noe, må selv organisere sitt salg.
Månedens tema: Rufseteknikk

MARS
MaurTua kommer og viser Kaleido-linjal i sydamens hjørne og også foredrag
om sin virksomhet, bl.a. gjenbruk.
Marit Johnsen og Tordis Suleng i MaurTua Tekstil kommer med foredrag, modeller og varer for salg.
Månedens tema: Gjenbruk av stoffer.

APRIL
Marianne Tverbakk har både sydamens hjørne om applikasjonsteknikk og foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

MAI
Sydamens hjørne blir om sjablonger og trykk. Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet.
Månedens tema: Sjablonger og trykk.

JUNI
Sommeravslutning. Det nye styret tar ansvar for dette.


2. Plan for årsmøtet 1. februar 2017

Regnskapet ble gjennomgått.
Jubileumsfeiringen gikk med underskudd, både arrangementet på Bårdshaug og  bussen ble dyrere enn budsjettert. TQL hadde pr. 01.01.17 kr 86 179,27 i banken.

Kaffe og kaker fra Eurest  - faktura kom fra Oslo, svært forsinket. Desemberkaffen er ikke med i regnskapet. Elisabeth bestiller to kaker til årsmøtet.

Det ble gjennomgått og vedtatt noen endringer i fremstillingen i den økonomiske oversikten. Jubileumsfeiringen blir spesifisert i et eget regneark.

Denne gangen blir gavekortene kjøpt hos Abby´s tekstiler.
Etter praksis vil avtroppende styremedlemmer og revisor få et gavekort på 250 kr hver.

Kirsti skriver årsrapport og sender styret.

På slutten av februarmøtet blir det medlemmenes lappemarked.

Styret møtes kl 18:15 på Siemens den 1. februar.Referent, 12.01.2017
Eva Østerås

(sekretær TQL)

8. januar 2017

Referat fra medlemsmøte 4. januar 2017


Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

onsdag 4. januar 2017

kl. 19:00 - 21:15 i Siemens-kantina, Bratsbergveien 5Nestleder Rønnaug Holsæter ønsket velkommen. Det møtte 73 medlemmer og en gjest. Kveldens foredragsholder var Lillan Evensen, som fortalte om sitt mangeårige arbeid med tekstil og husflid. Hun har blant annet drevet med registrering av brudeutstyr, plantefarging og søm av kostymer. Hun har arbeidet på Sverresborg i 15 år, og er ny som medlem i TQL. Hun fortalte at det finnes bl.a 2000 trykkblokker på Sverresborg, noe av det er kopiert av Axel Becker.
Det ble etterlyst en ordbok om quilting. NQF har noe på sin webside, se link: http://www.nqf.no/engelsk-norsk-ordliste/   

Kasserer Elisabeth Wæhre informerte om årskontingenten til TQL som er på 350 kroner, og skal betales før utløpet av januar (for å bli stemmeberettiget på årsmøtet onsdag 1. februar). Faktura vil komme på mail i neste uke.
Styret har bedt om at det på årsmøtet blir valgt en kurskomité på 3 medlemmer som kan sette i gang kursaktivitet i året som kommer.

Valgkomitéen ved Heidi Bolgnes informerte om sitt arbeid. Nytt styre skal velges på årsmøtet, og valgkomiteen har kandidater til alle verv.

Quiltemagasinets nye redaktør Wenche Wolff Hatling informerte om sin nye jobb, og noen tanker om planer for arbeidet.


Månedens tema var produkter med Quick Curver-linjal, men det var bare en som viste frem noe. Videre ble det vist frem flotte tepper og andre produkter med andre teknikker, men mindre enn vanlig. 
Premier var fra Northern Quilt. Vi takker kakebakere, verter og butikker for et trivelig møte. Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster.
Eva Østerås

(sekretær)

30. desember 2016

Invitasjon til medlemsmøte i TQL

Invitasjon til medlemsmøte i TQL
INVITASJON til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
Onsdag  4. januar 2017
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

AGENDA:
Lillann Evensen
er ny som medlem i TQL. Hun forteller om sitt møte med quilting og TQL.

Vis og fortell
 Vi anbefaler etter ønske fra medlemmene at de som har med produkter til show and tell, legger sine ting frem i starten, slik at alle kan se. Når vi kommer til vis og fortell, viser man frem sitt produkt, og da kan medlemmene også spørre om teknikker etc.
                           
Månedens tema er  ”Produkter som er laget med Quick Curver-linjal.
De som viser frem et produkt under månedens tema får en åre.

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med kaker el. frukt

Kakebakerne i januar: Anita Skjellanger, Bente Reitan Skjevik, Elin Gjølme Haugen, Inger Lise Ude, Solfrid Jakobsen Lunde.Verter i januar: Anja van de Weil og Beate Asheim,
de møter seinest kl 18:15.

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag

Velkommen!

12. desember 2016

Referat fra julemøte i TQL

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 7. desember 2016
i kantina på Siemens, Bratsbergvegen 5, Trondheim

Det møtte 66 medlemmer og 2 gjester. Kirsti Evjen ønsket velkommen.
Hun minnet om at det går mot årsmøte, og at valgkomiteen har startet sitt arbeid for å finne ny leder og nye styremedlemmer. Alle nåværende styre- og varamedlemmer har frasagt seg gjenvalg, unntatt sekretæren, som i fjor ble valgt for to år. Nestleder var også valgt for to år ved siste valg, men har bedt om fritak pga. helsemessige forhold. 
Det ble servert gløgg, pepperkaker, krydderkake og klementiner.

Siw Mikkelsen fortalte om Quiltegårdens virksomhet og planer og takket medlemmene for god støtte i året som gikk. Hun ønsket velkommen til salg 12.12. kl 21:00 – 23:00, og adventskafe 13.12. fra kl 14:00 – 18:00.

Julemøtets syprosjekt var en engel i lin med attersting i kanten rundt og litt vatt i.
Vis og fortell
Månedens tema var vår. Det ble vist frem noe få produkter innen tema, og en rekke flotte tepper, deriblant et gammelt teppe fra USA.
Magnhild Sandvei gav gode råd om korssting på plast. 

Vi takker kakebaker Elisabeth for krydderkake og takker Gunhild og May for hyggelig vertskap på møtet. Takk også til butikker som stiller opp med varer til oss quiltedamer.Eva Østerås
Referent.     

1. desember 2016

Julemøte i Trondheim Quiltelag

INVITASJON til julemøte i Trondheim Quiltelag
Onsdag  7. Desember 2016 
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

AGENDA:
Møtet begynner kl 19:00

Vi anbefaler etter ønske fra medlemmene at de som har med produkter til show and tell, legger sine ting frem i starten, slik at alle kan se. Temaet for vis og fortell er fritt. Når vi kommer til vis og fortell, viser man frem sitt produkt, og da kan medlemmene også spørre om teknikker etc.
Månedens tema: Årstiden VÅR 

Et lite syprosjekt.
Ta med nål og rød broderitråd, saks og blyant, og gjerne en nisselue på hodet 
J. Husk også å ta på navneskilt. 
Som vanlig blir det åresalg. Mange gevinster J

Styret ordner med servering; gløgg, krydderkake, pepperkaker og klementiner.
Verter i desember er Gunhild Ranum og May Kristensen. De møter senest kl 18:15. 

Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
Velkommen!

28. november 2016

Referat fra Styremøte i TQL 23.11.2016


                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag


Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre,  Bente Vinsnes, Eva Østerås, Rønnaug Holsæter

Forfall: Vigdis Iversen, Solfrid Dahlseng
Møtedeltakerne

Statens hus, 23.11.16
Eva Østerås, 24.11.16

TQLs blogg

Ansvar

1. Plan for medlemsmøter i 2017

Det ble enighet om følgende plan:

JANUAR 2017
Lillann Evensen er ny som medlem i TQL. Hun forteller om sitt quilteliv og om sitt møte med quilting og TQL.
Månedens tema: Produkter laget ved hjelp av Quick Curve-linjal.

FEBRUAR
Årsmøte. Valg av kurskomite ønskes som årsmøtesak, og at valgkomiteen foreslår 3 medlemmer til kurskomite.
Det ble enighet om å invitere til medlemmenes loppemarked, vi kaller det lappemarked. De som skal selge noe, må selv organisere sitt salg.
Månedens tema: Rufseteknikk

MARS
Avklare om medlem sier ja til sydamens hjørne, hvis ikke spørres Maurtua.
Marit Johnsen og Tordis Suleng i MaurTua Tekstil kommer med foredrag, modeller og varer for salg.
Månedens tema: Gjenbruk av stoffer.

APRIL
Marianne Tverbakk har både sydamens hjørne og foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

MAI
Sydamens hjørne og foredrag: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet. Påtroppende redaktør Wenche Wolff Hatling inviteres også med quiltebutikken sin.
Månedens tema: Sjablonger og trykk.

JUNI
Sommeravslutning. Det nye styret tar ansvar for den.

SEPT
4-5 Workshops med ulike teknikker på hele møtet.

OKT
Kirsti har avtalt med Frøydis Myhre at hun forteller om hvordan farger inspirerer henne i arbeidet.
Flere ideer til høstprogram ble drøftet.
 
2. Plan for medlemsmøte 7. desember.

Det ble enighet om syprosjekt. Oppgaver mht mønster og innkjøp ble fordelt.
Trenger to stoffbiter 15x15 cm. TQL kjøper inn stoff og vatt. 
Medlemmene må ta med nål, saks, blyant og rød broderitråd. Vigdis forklarer sømmen på møtet. Rønnaug lager noen maler i malplast.

Det serveres gløgg, pepperkaker, krydderkake  (Elisabeth baker to krydderkaker og får dekket utgiftene) og klementiner.

Gløgg krever tilgang til kjøkkenet, må avtales med Eurest - Rønnaug ringer og avtaler. Spør også om tilgang til varmeplate for å holde gløggen varm.

Kirsti minner om at valgkomiteen jobber med å forberede valg for 2017.
Alle oppfordres til å ta på seg nisselue på møtet.

Medlemmene inviteres til kl 19:00.
Vertene bes om å komme senest kl 18:15.
Styret møter kl 18:00.


3. Gjennomgang og oppfølging av medlemmenes evaluering i mai
Oppfølgingspunktene fra evalueringen ble gjennomgått og drøftet.
 

Sak nr
Hva er bra i TQL og bør ivaretas også i fortsettelsen?
Antall ganger
Styrets vurdering
1
Sydamens hjørne
6
Styret er enig
2
Gode foredragsholdere /foredrag (se også nr 7)
4
Styret er enig
3
Show and tell
3
Styret er enig
4
Workshop a la Sydamens hjørne (sosialt)
3
Styret er enig, planlegges
5
Lokalitetene/fremragende lokaler
3
Styret er enig
6
Butikker på møtene
2
Styret er enig
7
Gode foredrag både fra medlemmer og profesjonelle
2
Styret er enig
8
Utstillinger
1
Styret er enig
9
Kurs og foredrag
1
Kurs er ikke holdt i 2016. Styret 
mener vi bør velge en kurskomite, og det
tas som årsmøtesak.
10
Våg å vise frem ting vi lager
1
Styret er enig
11
Interessante tema
1
Styret er enig
12
Kakene er gode
1
Styret er enig
13
Åresalg er bra
1
Styret er enig

Sak nr
Hva bør bli bedre?
Antall ganger
Styrets vurdering
1
Ønsker kurs, enkelt kveld / helg og korte workshops (ordne en kurskomite) (Vi blir kjent på kurs)/onsdagskurs
4
Meldes som årsmøtesak. 
Kontakter valgkomiteen.
2
La quilten ligge fremme ved Show and tell/tidlig på kvelden / mer tid på show and tell /se nærmere
4
Gjennomført
3
Løs opp i "klikkinga" / splitte klikkdannelsen / inkluder alle /mer inkluderende
3
Tar opp dette, alle oppfordres til å
bidra, navneskilt bidrar, vertene 
ansvar for gjester tydeliggjort
4
Markedsføre oss bedre /eks delta på Quilt in public day
2
Følger opp Quilt in public.
Vanskelig emne
5
Verve nye medlemmer
2
Alle må bidra, ta det opp på
medlemsmøte
6
Lodd til bidragsyterne
2
Gjennomført
7
Navnelapper så vi vet hvem vi snakker med
1
Gjennomført
8
Presentere de som baker kaker
1
Bakerne takkes
9
Oppslutning på kurs
1
Kurs blir årsmøtesak
10
Medlemmene må ta imot nye/eller de som kommer alene
1
Tatt inn i instruksen for vertene
11
Gjøre mer ut av sydamens hjørne: tema, en hel kveld
1
Planlagt
12
Rydde på bloggen, åpen facebookside
1
Nytt initiativ for å oppdatere
hjemmesiden
13
La månedens tema utgå, bare vanlig show and tell
1
Styret mener at det har en verdi 
å ha månedens tema, kan 
fokusere på nye teknikker etc.
14
Gjensidig tillit mellom Styret og medlemmene
1
Medlemmene oppfordres til å 
være aktive ifb valg. Vanskelig 
tema. Ble drøftet.
15
Åpnere styre, mer inkluderende
1
Jobber med forbedringer
16
Merk loddprisen på bøttene
1
Gjennomført.


De punktene som gikk på hva medlemme kan bidra med, tas opp som påminnelse på neste medlemsmøte. Mye positivt der.

4. Økonomien
Kasserer gjennomgikk den økonomiske situasjonen. Leie av kantina på Siemens koster 1250 kr pr måned (inkl mva). Eurest driver kantina og skal fakturere TQL for kaffe etter forbruk, men det mangler fakturaer i 2016.  Vi ber om å få dette snarest. Det har i mange år vært 2500 kr til leder og 2000 kr til kasserer, men budsjettet ble på siste årsmøtet økt til 7000 kr, uten at det ble definert hvordan dette skal fordeles. 
Saken ble diskutert. 
Styret vedtok at leder gis 3000 kr og kasserer gis 2500 kr i honorar for året 2016, og at resten av de budsjetterte beløpet (1500 kr) ikke benyttes.
Kasserer forbereder budsjett for 2017.

5. Vipps/Betalingsterminal
Saken ble diskutert. Vipps koster mer i bruk enn f.eks betalingsterminal iZettle.
Beslutning ble ikke tatt.


Referent, 24.11.2016
Eva Østerås

(sekretær TQL)